Pro rodiče

V pondělí 28.9. se kurzy nekonají z důvodu státního svátku. Provoz opět normálně od úterý 29.9. Hezký prodloužený víkend! :-)

Pro rodiče

Od pondělí 21.9.2020 je opět RC Babočka plně otevřena do odvolání. Sledujte i nadále naše webové stránky.

UPOZORNĚNÍ: Žádáme rodiče a doprovod dětí, aby k nám chodili na aktivity výhradně se zdravými dětmi. Ani rodič či doprovod nesmí být nemocen.

Vzhledem k epidemiologické sitaci je povinnost dodržovat všechny hygienická opatření nařízných ministerstvem zdravotnictví, školství a hygienou hlavního města Praha. 

ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ SE OCITNOU V KARANTÉNĚ NEBO JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, SE KTERÝMI ŽIJÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI, ABY NA AKTIVITY DO BABOČKY NECHODILI A KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ DODRŽELI S OHLEDEM NA ZDRAVÍ NÁS VŠECH.

 

Pro rodiče školičkových dětí

Vážení rodiče!
V níže uvedeném seznamu najdete potřebné věci na první den v naší školičce. Počítáme s tím, že první návštěvu absolvujete společně celou dobu v rámci adaptace. Příchod 8.30-9 hod a odchod v 11 hod. Děti, které k nám již chodily, zůstavají do 12 hod bez rodičů.

PROSÍME: VEŠKERÝ DOSPĚLÝ DOPROVOD DO ŠKOLIČKY S ROUŠKOU. Charakter aktivity, doba a místnost toto vyžaduje s ohledem na ochranu zdraví dětí. Děkujeme za spolupráci!!!

U nových dětí bude probíhat adaptace pozvolna. Lektorky Vás osobě seznámí s průběhem po Vašem příchodu na místě. 

S sebou:
- pití a svačinku (ne na lžičku)
- náhradní oblečení
- trénovací plenku/kalhotky u dětí, které jsou v procesu učení na nočník (je to v pořádku!!)
1.400 Kč v hotovosti na docházku v září, originál přihlášky a gdpr.

Pro rodiče - důležité!!!

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU RC BABOČKA
Provozovatel RC Babočka důrazně upozorňuje všechny zaměstnance a zákonné zástupce klientů, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do RC Babočka vstoupit.
V případě konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 jsme povinni postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZd).
V případě, že klient absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, zákonný zástupce neprodleně informuje provozovatele (e-mail, telefon). V případě, že zákonný zástupce klienta/dospělý doprovod klienta nebo zaměstnanec absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, neprodleně informuje provozovatele.

Pro děti a rodiče, pro děti bez rodičů

V průběhu léta jsme pro Vás a Vaši ratolest nachystali program, jak jsme Vám slíbili. Stále platí, že můžete čerpat náhrady za uzavření Babočky nebo Vaše náhrady, které jste nemohli uskutečnit. Pokud náhrady nemáte, u každé aktivity je uvedena cena. :-) Náhrady jsou stále přenosné mezi sourozenci a přáteli. Nutné nahlásit předem.

Připravili jsme aktivity pro děti od 1 roku do 8 let. Budeme rádi, když naše aktivity v létě využijete.

- aktiviti s rodiči
- aktivit bez rodičů

REZERVACE PROSÍME VÝHRADNĚ DO MAILU! Uvádějte: jméno dítěte, věk, tel. na Vás a NÁZEV AKCE S DATUMEM!

Těšíme se na léto s Vámi! :-)

Akce pro děti

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTOVNÍ KANCELÁŘ
24. – 28. srpna 2020 v době od 8 do 17 hod
věk dětí cca 5 - 10 let
místo: KC Zahrada, zajímavá místa na Praze 11 a okolí
cena 2.700 Kč za turnus
(obsahuje: program, výchovný dozor, celodenní jídlo a pití, výtvarný – edukační – tvořivý materiál, drobné odměny)

Pro rodiče

ZÁPIS DO ŠKOLIČKY/PIDIŠKOLIČKY OD ZÁŘÍ 2021
termín zápisu: 17.-21.5.2021
elektronicky: skolicka@rcbabocka.cz 
(uvádějte: jméno dítěte, měsíc a rok narození, tel. na Vás a požadované dny)
rozhodnutí o přijetí: 31.5.2021 nebo průběžně

Přijímáme tyto děti:
• k 1. 9. 2021 dovršený věk 2 roky, věková hranice cca 4,5 let
• přednost mají děti, které navštěvovaly Školičku v letošním školním roce – pokračovat mohou automaticky – prosíme nahlásit!
• děti, jejichž rodiče souhlasí s poskytnutím informací ohledně zdravotního stavu dítěte (alergie, trvalé onemocnění, očkování)

Pro rodiče

Vážení rodiče!
V týdnu od 11. do 18. května 2020 jsme částečně postupně obnovili provoz kurzů BEZ ÚČASTI RODIČŮ a od 18.5.2020 je obnovíme plně na základě Souboru hygienických opatření pro školy a školská zařízení, které uvedli přažští hygienici ve spolupráci s MŠMT. Na nás se vztahuje vyhláška č. 490 pro Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO a stanovení organizace kurzů se řídí doporučením Hygienické stanice pro děti a mládež a to zejména manuály stovenými MŠMT pro mateřské školy a střediska volného času. 

DĚTI BEZ RODIČŮ MOHOU DO VNITŘNÍCH PROSTOR. PRO DĚTI S RODIČI NÁM BYLO DOPORUČENO LEKCE USKUTEČNIT VENKU S OHLEDEM NA ZVÝŠENOU OCHRANU ZDRAVÍ Z DŮVODU NUTNOSTI ÚČASTI DOSPĚLÉ OSOBY. Toto doporučení budeme respektovat.

A jak bude organizace jednotlivých lekcí kurzů vypadat? Seznamte se!

Syndikovat obsah