Adaptace dětí ve Školičce


Hlavním cílem babočkové Školičky a Pidiškoličky je klidný průběh odloučení malých dětí od rodičů. Proto se věnujeme adaptaci děti individuálně, s rozvahou a s možností konzultace vzniklých situací s výchovnou poradkyní jak pro nás lektory, tak pro Vás rodiče.

motto: ŽÁDNÉ SLZY DĚTÍ A ZABOUCHNUTÉ DVEŘE RODIČŮM PANÍ UČITELKOU!!

Adaptace ve Školičce - děti od 2 do 2,5 let věku
V tomto období je odloučení náročnější probíhající fází negace a vzdoru. V totmo věku si děti prvně uvědomují své "já". Laskavým přístupem rodičů a lektorek se adaptace dá zvládnout. Počítejte z počátku s Vaší fyzickou účastí v Pidiškoličce.Děti si potřebují s Vámi - jejich jistotou - osahat nové prostředí, seznámit se s dětmi a vybudovat si vztah k nové autoritě - lektorce (tetě). Některé děti to zvládají rychleji, jiné potřebují trpělivosti více. Každé dítě řešíme individuálně a při první návštěvě si stanovíme společně postup.

Adaptace ve Školičce - děti od 2,5 do 5 let
I zde je třeba adaptaci nepodcenit. Každý půl rok věku dítěte je na adaptaci znát. Jsou děti, které se odloučí hned, jiné potřebují pomalejší přístup a mít možnost nějaký čas strávit ve Školičce s maminkou/tatínkem. Rádi Vám to umožníme. Cílem bude se dopracovat k celkovému odloučení na 3 hodiny. Nedá se jednoznačně říci, jak dlouho adaptace trvá. I zde je individuální přístup nutný. Při první návště si stanovíme společně postup a orientační časový rámec.