Kurzy

Rodinné centrum BABOČKA je místo pro volnočasové aktivity, které jsou určené zejména dětem od narození do 8 let, u angličtiny do 14 let. Na své si přijdou i maminky, které mají chuť si zacvičit nebo se učit anglicky.

Veškeré kroužky vedou proškolené lektorky a učitelky, které v hezkém prostředí Babočky vytvářejí příjemnou atmosféru pro Vás i Vaše děti. Nabízíme Vám široké spektrum kurzů pohybových, edukačních, hudebních, tvořivých, poznávacích a dramatických. Každý kurz je uzpůsoben věku dětí.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE PŘES NÁHRADOVÝ SYSTÉM: rcbabocka-kurzy.webooker.eu. NEVÁHEJTE, POČET MÍST JE OMEZENÝ! V náhradovém systému najdete i aktuální volná místa v kurzech. :-)

Těšíme se na Vás! Lektorky z Babočky

POPIS KURZŮ

AJ školáci (8-14 let) 45 min

- mírně pokročilí a pokročilí
- PŘÍPRAVNÉ KURZY NA ZKOUŠKY
- aktivita bez rodičů
- navazující kurz: základní škola :-)
- s sebou: pití, bačkory

Cílem kurzu je zábavnou formou seznámit děti s angličtinou, předložit jim základní slovní zásobu odpovídající jejich věku, aniž by si uvědomili, že se učí. K tomu nám poslouží písničky, říkanky a hry; při hodinách se protáhneme a něco si namalujeme.

Vybrané tématické okruhy jsou blízké dětem, osvojíme si výrazy z celků Já a má rodina, Mé tělo, Dům, byt a zahrada, Zvířata, Hra a zábava, Roční období a jiné. Naučíme se pojmenovat barvy, počítat, pozdravit a představit se a vyjádřit, co děláme, co se nám líbí, co umíme, chceme apod.

Budeme pracovat s učebnicí angličtiny pro nejmenší a doplňkovými materiály určenými pro předškoláky. Rodiče dostávají přehled probrané látky po každé lekci a procvičování na domu. Kurz vede zkušená angličtinářka, která má několikaletou praxi v práci s dětmi.

Lektor: Marie Luhanová (ML), gymnaziální profosorka

Hrátky s AJ (3-6 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- navazující kurz: Angličtina
- s sebou: pití a bačkory

Tento kurz vychází z kurzu Šikula/Sovička. Děti se jednoduchou a hravou formou začnou seznamovat s anglickým jazykem. Jednoduchá slovíčka a větná spojení jim budou zapojeny do hraní zejména formou AJ písniček, Montessori pomůckami, při tvoření, ale i při pohybu. Cílem totoho kurzu je nenásilnou formou "naposlouchat" angličtinu a přijmout ji jako běžnou součást hraní.

Lektor: Adéla Milá (AM), akreditovaná lektorka her pro děti, certifikovaná lektorka AJ

Cvíčo (8měs- 3r.) 45 min

- aktivita s rodiči
- navazující kurz: Sportík
- s sebou: pití, bačkory/boty

Cvičení je koncipováno jako soubor pohybových aktivit, které jsou doplňované říkankami a společnou hrou. Děti cvičí s různým náčiním jako např. gymnastické míče, overbally, kužele, míčky, pěnové žížaly, lavičky, tunely, opičí dráha atd. Součástí jsou i pomůcky pro rozvoj jemné motoriky - různé vkládání a navlékání.

Kurz vedou akreditované lektorky Cvičení rodičů s dětmi, které připravují lekci s ohledem na psychomotorický vývoj dítěte. Smyslem kroužku je "vyběhat se a vyskákat" v příjemném kolektivu stejně starých vrstevníků.

Jednotlivé lekce jsou připravované s ohledem na vývoj dítěte - lezení, sezení, chůze. Vždy se snažíme přirozeným způsobem rozvinout Vaše děti a ukázat Vám, jak je správně motivovat ke společné hře.

Lektor: Renata Kratochvílová (RK), Lucka Zajíčková (LZ), Katka Střelková (KS), Petra Razimová (PR), Jiřika Slavíčková (JS), Adéla Milá (AM)

Hudebně pohybový kroužek - HPK (1,5 – 3r.) 45 min

- aktivita s rodiči
- navazující kurz: Tanečky
- s sebou: pití, bačkory/boty

Velice oblíbený kroužek dětí a rodičů! Přirozeným způsobem se společně s Vaším dítětem pohybujete a tančíte. Pointou kroužku je seznámit děti s hudbou, hudebními nástroji. Celým kurzem se prolínají lidové písničky i písničky z pohádek a večerníčků, které jsou u dětí velmi oblíbené. Součástí je opičí dráha, cvičení na míčích i hry s padákem. Kurz je připravován podle věku dětí. S ohledem na vývoj koordinace pohybu.

Lektor: Lucie Zajíčková (LZ)

Montessori dílna (1 - 6 let) 45 min

- aktivita s rodiči, bez rodičů
- s sebou: pití, bačkory, pro dílnu: malá svačina

Edukační kurz pro děti postavený na prvcích Montessori pedagogiky. Smyslem kurzu je ve vašich dětech rozvinout hravou a zajímavou formou každou oblast psychomotorického vývoje. Jedná se o rozvoj všech smyslů dítěte (zrak, sluch, hmat,….), který je nedílnou součástí pro pozdější nástup do mateřské a základní školy.

Osvojujeme si pravidla kolektivní spolupráce, podporujeme zdravé sebevědomí dítěte. Cvičíme s dětmi jejich hlavičky, aby dostaly všechny potřebné podněty pro jejich zdravý vývoj. Rodičům ukážeme další možnosti, jak předat svým dětem informace o světě kolem nás. O tom světě, co je pro nás samozřejmý a pro děti velkým objevem.

Náplň činnosti je pestrá a přizpůsobená věku dítěte. Děti s námi mohou "růst" několik let. Zaměřujeme se na tyto oblasti:
• koordinace smyslů a pohybu (např. skákat, tleskat, zpívat, sledovat lektora – vše dohromady)
• prostorová orientace (kde je: nahoře, dole, vpravo, vlevo, vzadu, vepředu, pod, nad…)
• zrakové rozlišování (třídění očima na stejné, jiné, podobné, sledování motanice atd.)
• shody, rozdíly, protiklady, odlišnosti
• číselné představy (kolik berušek sedí na lístečku?, kde jich je víc? a kde míň?)
• poznávání písmen (A jako Auto: najdi obrázek a písmenko A,..)
• sluchová percepce (rytmika, hlasitost, slabikování, seznámení s hudebními nástroji,..)
• vizuální a hmatová diferenciace (např. vnímat kostku očima i hmatem, najít jemné poslepu..)
• časová posloupnost (vyprávění pohádky a řazení obrázků podle děje, práce s hodinami..)
• rozlišování tvarů, materiálů barev – třídění, protiklady, rozlišení stejných...
• rozvoj logopedických dovedností (říkanky na určitá písmenka, popis děje atd.)
• rozvoj grafomotoriky (uvolňovací cviky, seznámení s psacími pomůckami, pracovní listy..)

K některým bodům budeme využívat montessori pomůcky, které jsou speciálně vymyšlené pro malé děti. Řada z nich pro vás bude inspirací na "domácí" práci s dětmi. U dětí od 3,5 let je součástí kroužku i malý domácí úkol. Smyslem je naučit děti, že mají vedle zábavy i povinnosti. Pro tuto věkovou skupinu ale stačí jeden úkol, který je hotov za pár minut.

Lektor: certifikované lektorky Montessori Petra Razimová (PR), Lenka Kultová (LK)

AJ Monte - Angličtina s prvky Montessori (3 – 6 let) 45 min

- aktivity s rodiči i bez rodičů
- s sebou: pití, přezůvky a pohodlné oblečení

Tento kurz je inspirován metodou Montessori, která využívá senzitivních období ve vývoji dítěte k prohloubení jeho schopností, které se v tomto období rozvíjí. Děti si učí angličtinu při zábavných aktivitách, které rozvíjí jejich jazykové dovednosti, působí pozitivně na rozvoj smyslů, znalostí o světě, který je obklopuje, motorických dovedností a podpoří jejich zájem o další poznávání.
Dopřejte svým dětem, aby se angličtinu učili trochu jinak … v připraveném prostředí, respektujícím přístupem, ohledem na jejich individualitu, ve skupině, kde starší pomáhají mladším a malý se učí od svých starších kamarádů a s lektorkou, která má nejen výbornou znalost anglického jazyka, ale je také vyškolena v principech Montessori pedagogiky.

Lektor: Petra Razimová (PR), certifikovaná lektorka Montessori

Sovička (3 - 6 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pití, boty

Aneb kurz pro chytré hlavičky! Kurz je určen klukům i holčičkám. Čeká nás zkoumání, bádání, poznávání všeho kolem nás. Budeme si společně hrát, vyzkoušíme si jednoduché pokusy, prozkoumáme základní fyzikální zákony. Společně si zatvoříme, vyřešíme jednoduché úkoly a skládačky. Svět kolem nás, to je to, co nás zajímá!

Co skrývá celý rok? Počasi? Včem jsou zajímavá příroda,zvířata a rostliny? V čem je zajímavé lidské tělo? Proč máme tak rádi hudbu? Co bylo dávno a co je teď? A abychom nezlenivěli, tak všechny aktivity jsou v pohybu. Aneb Sovička je pro všechny!!!

Součástí kurzu je ukázka pokusů pro rodiče po skončení lekce.

Lektor: Katka Střelková (KS)

Sportík, Sportík s prvky jógy, Sportík - míče (3 - 6 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pití, boty

Určená klukům a holčičkám, které rády běhají a hrají pohybové hry. Po krátké rozcvičce za doprovodu hudby je kurzu rozdělen na klasické sportování nebo jógové prvky. Následují společné hry záměrně vybrané tak, aby mohla vyniknout individualita dítěte nebo se cvičila kolektivní spolupráce. Děti se mohou těšit na hry např. – Mrazík, Námořníci a žralok, Papírová bitva a další.

Na děti čekají obruče, lano, kuželky, gymnastické míče, šátky, barevná víčka, lavičky, balanční ježci, opičí dráha a další pomůcky.

Lektor: bety Vřetenová (BV), Adéla Milá (AS)

Šikula (1,5 - 3 roky) 45 min

- kurz kombinující různé aktivity
- s rodiči, postupné osamostatňování
- navazující kurz: Montessori
- s sebou: pití, bačkory/boty

Malé děti jsou často přelétavé a co chvíli je baví něco jiného. Děti potřebují "ochutnat" různé aktivity, které obohacují jejich znalosti. Náš kurz Šikula sáhne do všech oblastí. Pro Vás to může být zrovna odrazový můstek při výběru dalšího kurzu pro Vaše dítě, až ještě trošku povyroste.

Děti se seznamují s novými pomůckami pro zdravý psychomotorický rozvoj, protáhneme si tělíčka, ale zkusíme i výtvarničit. Zaměříme se hodně na využívaní smyslů dítěte, které se v tomto období u dětí nejvíce rozvíjí. Rodiče zde dostanou řadu podnětů, jak s dětmi pracovat i jiným způsobem. Součástí kurzu je i krátké cvičení – zejména opičí dráha a úvod do hudebeního světa (tanečky, seznamování se s hudebními nástroji).

Nedílnou součástí jsou i rady a porady, jak děti zaujmout pro nabízenou činnost a podpořit jejich zdravý vývoj. Kroužek probíhá s ohledem na rozvíjející se soustředěnost dětí. Veškeré edukační činnosti jsou připravené s ohledem na potřebu dětí - hýbat se.

Lektor: Lucka Zajíčková (LZ), Katka Střelková (KS), Adéla Milá (AM)

Školáček (4,5 – 7 let), 60 min

- předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, max. počet 6 dětí

- aktivita bez rodičů, práce na doma
- navazující kurz: základní škola :-)
- s sebou: pití, přezutí

Kurz je určen všem dětem, které se chystají do školy. Kurz je koncipován jako celek získání a procvičení všech dovedností pro nástup do základní školy – zrakové a sluchové percepce, grafomotorika, logopedická cvičení, orientace v prostoru a na papíře, matematické představy, orientace v písmenkách a další. Pracovat budeme na soustředěnosti a spolupráci v kolektivu.

Čerpat materiály budeme z příruček Pedagogicko-psychologické poradny a Montessori pedagogiky. Děti budou zpracovávat rozmanité materiály a hrou se seznámí s každou oblastí nezbytnou pro nástup do ZŠ.

Každé dítě dostane pracovní desky, kam si bude ukládat materiály. V případě nemoci dostane rodič přípravu. Děti si budou nosit krátké úkoly na doma. Náhradovat lze i přesto na jakémkoli jiném kurzu.

Rodiče budou průběžně informováni ohledně dovedností dítěte a doporučení další domácí práce či návštěvy Pedagogicko-psychologické poradny.

Lektor: Renata Kratochvílová (RK) akreditovaná lektorka Montessori pedagogiky v praxi

Tanečky (2 - 6 let)

- aktivita bez rodičů, s rodiči
- s sebou: pití, boty

Holky se učí vnímat hudbu tělem. Vyjadřovat obsah písniček svým tělem. Tancujeme na lidové písničky a písničky z večerníčků či pohádek. Používáme šátky, hudební nástroje, vajíčka, ozvučná dřívka a další. Jsme hlavně v kruhu, ve kterém se zároveň pohybujeme. Choreografie je přizpůsobena věku holčiček. Snažíme se o maximální využití možností dětí.

Typicky holčičí kroužek :-) Krásné fialové a růžové sukýnky, trička s kočičkou, třpytivé balerínky a chuť se předvádět. To je základ našeho kroužku :-)

Lektor: Lucka Zajíčková (LZ),

Taneční hrátky (4 - 7 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv

Jsou pro Vaše děti tanečky a sportík nedostačující? Chcete, aby se Vaše dítě zaměřilo více na tanec vycházející s latinsko-amerických a dalších rytmů?
Právě pro tyto děti máme kurz Taneční hrátky, kde se děti naučí kromě správného držení těla rytmizaci, budou tančit individuálně ale
i skupinově, naučí se vycítit emoce z hudby a tyto vyjádřit tancem. Na závěr kurzu bude pro rodiče nachystaná taneční sestava ke shlédnutí, na které budou děti celé pololetí pracovat.

Lektor: Lucie Zajíčková (LZ), závodně tančila latinsko-americké tance

Dramaťáček (3 - 7 let) 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pohodlné oblečení, sportovní obuv, pití

V dramatickém koružku si děti užijí naplno zábavy prostřednictvím hry s pohádkovým příběhem. Hravou formou si osvojí spousty říkanek a pohádek. S pomocí jednoduchých hudebních nástrojů, rekvizit a s využitím loutek dramatizují pohádkový příběh. Cílem je rozvoj fantazie, komunikace a spolupráce. Vystoupení pro rodiče bude včas oznámeno!

Lektor: Bety Vřetenová (BV)

Malí badatelé (4 - 7 let), 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pohodlné oblečení, přezutí, pití

Pojďme probádat společně věci kolem nás! Čeká nás společná hra s vodou, bublinkama, barvou, magnetem, různými druhy materiálů, zapojíme i stínové divadlo a optický klam. A to ještě nevíte, jak zábavné jsou kuchyňské prostředky! Kolik toho zvládne obyčejný jar! Během lekcí se děti seznámí se spoustou tajů okolního světa, který je obklopuje a zároveň jim je inspirací. Najdou odpovědi na otázky napříč nejrůznějšími obory. Budou pozorovat, poznávat, zkoumat a experimentovat.

lektorka: Bety Vřetenová (BV)

Hrátky s AJ (3 - 6 let), 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: pohodlné oblečení, přezutí, pití

Váháte, zda-li dát dítě do kurzu angličtiny? Pak zvolte přesně tento! Děti se hravou formou seznamují s angličtinou. Jednoduché úkoly, hry a poznávání včetně pracovních listů a rozmanitých pomůcek je standard! Kurz je vhodný pro kluky i holčičky!!!

Lektorka: Adéla Milá (AM)

Letem světem (3-6 let), 90 min, 1x za 14 dní

- aktivita bez rodičů
- s sebou pití, drobnou svačinu a přezutí

Procestujme spolu celý svět prstem po mapě! Čeká nás spousty dobrodružství při prolézání pralesem, honění klokana, pozorování vodopádů, poslouchání zpěvů ptáků... Společně si vytvoříme mapu a budeme si značit, která místa jsme již poznali! Do sešitů si nalepíme spousty zajímavých obrázků nejen o přírodě, ale i o lidech, kteří na různých kontinentech žijí. Víte proč je Černoch černý? A proč mají Asiaté šikmá očka? Ne? Pak právě pro Vás jen tento kroužek!

Lektorky: Renata Kratochvílová (RK) a Katka Střelková (KS) - budeme se střídat

Literární dílnička (4-6 let), 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou pohodlné oblečení, přezutí, pití

Máte rádi knížky? Rádi si jimi listujete a noříte se do příběhů? Jsou pro vás inspirací třeba k malování? Pak je tento kroužek přesně pro vás děti! Zábavnou a poutavou formou - prostřednictvím tvořivých činností - ať už dramatických, hudebních ale i výtvarných či pohybových budeme u dětí rozvíjet lásku k psanému slovu, tištěným knihám, čtení a k literatuře jako celku.

lektorka: Lucka Zajíčková (LZ)

Kuchtíci (4-6 let), 45 min

- aktivita bez rodičů
- s sebou: náhradní oblečení, zástěru, přezutí a pití

Rádo Vám Vaše dítě pomáhá nebo se pohybuje v kuchyni a chystá jídlo pro osatní členy rodiny? Pak ho dejte k nám na Kuchtíky! Zajímavým způsobem se naučíme s dětmi připravovat jednoduchá jídla, seznámíme se se zásadami zdravého stravování, hygieny a hospodaření s potravinami. Budeme strouhat, krájet, míchat, zdobit a servírovat, experimentovat s přísadami a samozřejmě ochutnávat!

lektorka: Lucka Zajíčková (LZ)

Malí kutílci (3-6 let), 45 min

- aktivita pro děti bez rodičů
- náhradní oblečení, přezutí a pití

Máte doma zvídavého kluka či holčičku, kteří rádi pomáhají tatínkovi, ale ten je často v práci? Vyzkoušejte náš kroužek Malí kutílci, kde budeme pracovat s nejrůznějšími materiály: dřevem, papírem, korkem, látkou, hlínou, dráty, sádrou apod. Děti si domů odnesou spousty zkušeností s různými pracovními nástroji a řadu hotových výrobků rozmanitého využití.

lektorka: Adéla Mila (AM)

Malí výtvarníci (2-4 roky), 45 min

- aktivita pro děti a jejich rodiče
- aktivita pro děti bez rodičů
- náhradní oblečení, přezutí a pití

Máte doma malého výtvarníka? Miluje barvy, štětce, voskovky, textilní barvy, krepák, lepidlo, ovčí rouno a další? Nebo byste jej s tím rádi seznámili? Přidejte se na naši výtvarku! Ideální kroužek pro společnou zábavu a kombinaci sourozenců. Práce s materiálem je vybrána tak, aby děti činnost bavila a mohly si užít všechn vjemy. S ohledem na věk dětí budou zařazovány i Montesseri aktivity na počátku lekce, kde si společně povíme o tom, co budeme dnes dělat. Maminky mohou být dopomocí, inspirací, či si udělat výrobek vlastní.

Lektorka: Renata Kratochvílová (RK)

Fit dance (dospělí), 45 min

- sportovní oblečení, pití
- aktivita s hlídáním dětí od narození

Rády byste se, maminky, dostaly do formy? Udělaly něco samy pro sebe? Pojďte to s námi zkusit nenásilnout a zábavnou formou, pomocí kombinace pohybu a tance. Jednoduché kroky, taneční hudba, ale i trocha posilování díky použití např. posilovacích gum. Děti pohlídáme ve vedlejší místnoti za symbolický peníz.

lektorka: Lucka Zajíčková (LZ), zkušenosti se závodním tancováním

Kondička (dospělí), 45 min

- sporotovní oblečení, pití
- aktivita s hlídáním dětí

Máte raději pro získání formy lehké posilování? Dáme si krátké série jednoduchých cviků, které se opakují v pravidelných intervalech. Tempo a výkon si určujete samy dle své aktuální výkonnosti. Cviky jsou voleny tak, aby se po sobě vždy procvičovaly jiné partie. Protažení na začátku i na konci je samozřejmosti. Děti pohlídáme ve vedlejí místnosti za symbolický peníz.

Lektorka: Lucka Zajíčková (LZ)

Kruháč (dospělí), 45 min

- sportovní oblečení, pití

Intenzivnější cvičení pro posílení celého těla. V kruhu jsou rozloženy jednotlivé prvky pro posílení, ke kterému využíváte vlastní váhu, ale i například činky, medicimbal, balanční podložky. Před každým cvičením je lehké rozehřátí a na závěr protažení. U cvičení se zapotíte, ale ani není třeba se jej bát. Přijďte vyzkoušet!

Lektorka: Lucka Zajíčková (LZ)

Anglická (AJ) konverazace (dospělí), 45 min

- pohodlné oblečení, doporučujeme přezutí
- ideální pro maminky mající děti ve Školičce dopoledne

Jste doma s dětmi a nemáte prostor udržovat svou angličtinu aktivní? Není Vám to příjemné a chcete pro sebe něco udělat? Využijte možnosti přijít na 1 lekci týdně dopoledne či odpoledne a udržovat své znalosti! Jsou otevřené 3 termíny a tak jistě najdete tu svou úroveň. Budeme se těšit!

Lektorka: Mgr. Madla Luhanová, gymnaziální profesorka